Dobšinský Kopec 2018 – J. Miloň – Nedeľa /on board video/