Dobšinský Kopec 2017 – Ján Miloň – Nedeľa 2. súťažná jazda